Intellectual Property (IP)

SISTEM CAP DAGANG DI MALAYSIA

cap dagang

SISTEM PETUNJUK GEOGRAFI DI MALAYSIA

geografi

 

 

 

SISTEM HAK CIPTA DIMALAYSIA

hakcipta

 

 

SISTEM REKA BENTUK INDUSTRI DI MALAYSIA

reka bntuk idustri

 

 

 

SISTEM PATEN DI MALAYSIA

paten

 

 

 

SISTEM REKA SUSUN ATUR LITAR BERSEPADU DI MALAYSIA

reka bntuk susun atur

 

SISTEM PERLINDUNGAN HARTA INTELEK

perlindungn IP