Soalan Lazim

 • Apa itu Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI)  ?

  • Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) merupakan sebuah pusat yang menguruskan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan, perundingan, inovasi dan pengkomersilan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. PPPI ditubuhkan pada 11 Jun 2-11 dengan beberapa orang kakitangan, bermatlamatkan untuk memacu perkembangan Penyelidikan, Perundingan, Inovasi dan Pengkomersilan.
    
 • Dimanakah lokasi Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) ?

  • Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI)Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI terletak di Tingkat 2, Bangunan Canselori.

 • Sekiranya saya ingin berurusan dengan pihakPusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) , apakah alamat dan nombor telefon yang boleh dihubungi?

  • Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI)

   Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak , Malaysia.
   Tel : +605-450 6649, Faks: +605-4594643.

 • Bagaimanakah saya ingin mendapatkan borang-borang yang berkaitan di laman sesawang PPPI?

  • Borang-borang yang berkaitan boleh didapati di Borang 

 • Dimana boleh saya dapatkan pautan Sistem RIMS?

  • Laman Sesawang Sistem RIMS boleh didapati di RIMS

 • Bolehkah saya ingin mengajukan komen/cadangan pada laman web ini?

  • Ya, komen/cadangan adalah amat dialu-alukan.