Geran Penyelidikan Universiti

Icon
Laporan Kemajuan Geran Penyelidikan Universiti

Icon
Laporan Akhir Geran Penyelidikan Universiti GPU

Icon
Template Permohonan GPU yang diperakukan Fakulti

B07 SENARAI PERMOHONAN GPU YANG DIPERAKU FAKULTI_001

Icon
Borang Permohonan Geran Penyelidikan Universiti (GPU)

01 BORANG PERMOHONAN GPU

Icon
Borang Akujanji Geran Penyelidikan Universiti (GPU)

03 BORANG AKUJANJI BM

Icon
Borang Pindaan Geran Penyelidikan Universiti (GPU)

05 BORANG PINDAAN GPU

Icon
Borang Penilaian Geran Penyelidikan Universiti (GPU)

B08 borang penilaian fakulti