Pengurusan

 

Pengarah

Professor Madya Dr Tajul Shuhaizam Said

 

 

Timbalan Pengarah  

Unit Pengurusan Penyelidikan

Profesor  Madya Dr Mohd Fauzi bin Sedon@ M.Dom

 

Timbalan Pengarah

Unit Harta Intelek dan Pengkomersilan

Profesor Madya Dr Mohd Azlan bin Nafiah

Timbalan Pengarah

Unit Geran Luar dan Konsultasi

Dr NorKhalid bin Salimin

 

Timbalan Pendaftar

Marini Masdar

 

Penolong Pendaftar Kanan

Unit Pengurusan Penyelidikan

Norsharila binti Mustafa

 

Pegawai Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat

Ahmad Dzohir Ariffin @ Maarof

Penolong Pendaftar

Unit Pentadbiran dan Kewangan

Nurul Ain Sahar

 

Penolong Pendaftar

Unit Pengkomersilan

Engku Mohd Afzainizam Tg Abdillah