Pengurusan Penyelidikan

 

Pengarah

Professor Madya Dr Tajul Shuhaizam Said

 
 

Timbalan Pengarah  

Profesor  Madya Dr Mohd Fauzi bin Sedon@ M.Dom

 
 

Penolong Pendaftar Kanan

Norsharila binti Mustafa 

 

Pembantu Tadbir Kanan

Fazliaton Hassan

Pembantu Tadbir Kanan

Jamilah Abd Rahman

Pembantu Tadbir (P/O)

Siti Fatimah Yahaya

Pembantu Tadbir (P/O)

Ismail Othman