Harta Intelek dan Pengkomersilan

 

Pengarah

Professor Madya Dr Tajul Shuhaizam Said

 
 

Timbalan Pengarah

Profesor Madya Dr Mohd Azlan bin Nafiah

 
 

Pegawai IT F44

Ahmad Dzohir Ariffin @ Maarof

 
 

Penolong Pendaftar

Engku Mohd Afzainizam Tg Abdillah

 
 

Pembantu Tadbir (P/O)

Muhammad Iqmal Hafitz bin Kamarul Beharim