Staf Direktori

Pengarah
Professor Madya Dr Tajul Shuhaizam Said
tajul@fskik.upsi.edu.my | tajul@upsi.edu.my
05-4506472

Setiausaha Pejabat
Aslizah Zakaria
aslizah@upsi.edu.my
05-4506472

Unit Tadbir Urus dan Kewangan

Penolong Pendaftar Kanan
Shuhir Karmawi bin Abdul Aziz
shuhir@upsi.edu.my
05-4506467

Penolong Pendaftar
Nurul Ain Sahar
ain.sahar@upsi.edu.my
05-4506417

Penolong Akauntan
Nor Azlina binti Dollah
n.azlina@upsi.edu.my
05-4506649

Pembantu Tadbir Kanan
Sunaida Mahidin
sunaida@upsi.edu.my
05-4506649

Pembantu Tadbir (P/O)
Nazratul Ishmah Lokman
nazratul@upsi.edu.my
05-4506649

Pembantu Tadbir Kewangan
Nor Maliah binti Mohd Shadzalli
maliah@upsi.edu.my
05-4506649

 
 

Pembantu Operasi
Norzuraidah Almalit
norzuraidah@upsi.edu.my
05-4506649

 
 

Unit Pengurusan Penyelidikan

Timbalan Pengarah
Profesor Madya Dr Norjan binti Yusof
norjan@fsmt.upsi.edu.my
05-4506410

Penolong Pendaftar Kanan
Maridatul Akmar binti Lop Mokhtar
maridatul@upsi.edu.my
05-4506463

Pembantu Tadbir Kanan
Jamilah Abd Rahman
jamilah@upsi.edu.my
05-4506468

Pembantu Tadbir Kanan
Fazliaton Hassan
fazliaton@upsi.edu.my
05-4506468

Pembantu Tadbir (P/O)
Siti Fatimah Yahaya
sitifatimah@upsi.edu.my
05-4506468

Pembantu Tadbir (P/O)
Ismail Othman
ismail_othman@upsi.edu.my
05-4506470

Unit Perundingan

Timbalan Pengarah
Profesor Madya Dr Mohd Fauzi bin Sedon@ M.Dom
mohd.fauzi@fskik.upsi.edu.my
05-4506467

Pembantu Tadbir (P/O)
Norhidayah Ismail
norhidayah_ismail@upsi.edu.my
05-4506451

Unit Harta Intelek dan Pengkomersilan

Timbalan Pengarah
Profesor Madya Dr Hanisom binti Abdullah
hanisom@fsmt.upsi.edu.my
05-4506439

Pembantu Tadbir (P/O)
Muhammad Iqmal Hafitz Bin Kamarul Beharim
iqmal@upsi.edu.my
05-4506451

Unit Data dan Produksi

Pegawai Teknologi Maklumat
Ahmad Dzohir Ariffin @ Maarof
ahmaddzohir@upsi.edu.my
05-4506450

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Zuraida Mahmood
zuraida@upsi.edu.my
05-4506451

 
 

Pereka Grafik
Bileron Buruntong
leron@upsi.edu.my
05-4506451