HUBUNGI KAMI

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPP)
Kompleks Penyelidikan dan Inovasi,
Kampus Sultan Azlan Shah,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak
Tel: +015 4879 7856/ 7869/ 7867/ 7920/ 7927/ 7861   
Email:ppp@upsi.edu.my