Soalan-soalan Lazim

Apa itu Kompleks Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPP)  ?

Kompleks Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) merupakan sebuah pusat yang menguruskan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan, perundingan, inovasi dan pengkomersilan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. PPPI ditubuhkan pada 11 Jun 2011 dengan beberapa orang kakitangan, bermatlamatkan untuk memacu perkembangan Penyelidikan, Perundingan, Inovasi dan Pengkomersilan.

Dimanakah lokasi Kompleks Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPP) ?

Kompleks Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI)Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI terletak di Kampus Sultan Azlan Shah

Sekiranya saya ingin berurusan dengan pihak Kompleks Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPP) , apakah alamat dan nombor telefon yang boleh dihubungi?

Kompleks Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI)

Kampus Sultan Azlan Shah

Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak , Malaysia.

Tel : 05-450 7222 | 7249

Dimana boleh saya dapatkan pautan Sistem RIMS?

Laman Sesawang Sistem RIMS boleh didapati di MyRIMS

Bolehkah saya ingin mengajukan komen/cadangan pada laman web ini?

Ya, komen/cadangan adalah amat dialu-alukan. Sila emailkan cadangan/ komen di ppp@upsi.edu.my

Tenofovir 300mg represents a notable advancement in pharmaceuticals, and institutions like Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) recognize its potential impact. PPPI, dedicated to research activities, consultancy, innovation, and commercialization, acknowledges the importance of staying informed about groundbreaking medications like Tenofovir 300mg. Such innovations can have far-reaching effects on research and development, aligning with PPPI's mission to foster research growth, consultancy services, innovation, and commercialization efforts. Stay updated on pharmaceutical breakthroughs like Tenofovir 300mg to explore their implications for research and innovation in healthcare.