STAF DIREKTORI

 • PENGARAH
 • Profesor Dr Tajul Shuhaizam Said
 • pengarah.ppp@upsi.edu.my
 • +015 4879 7856
 • SETIAUSAHA
 • Norehan Mohd Zin
 • norehan@upsi.edu.my
 • +015 4879 7856

Unit

 • TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
 • Mohd Husyaini bin Hashim
 • husaini@upsi.edu.my
 • +015 4879 7854
 • PENOLONG PENDAFTAR KANAN
 • Mohaieda Mat Hussin
 • mohaieda@upsi.edu.my
 • +015 4879 7929
 • PEGAWAI KEWANGAN
 • Abdul Hanif bin Mt Saberi
 • hanif.saberi@upsi.edu.my
 • +015 4879 7860
 • PENOLONG AKAUNTAN
 • PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
 • Nor Fara Suria Kamaruddin
 • norfarasuria@upsi.edu.my
 • +015 4879 7926
 • PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
 • Sunaida Mahidin
 • sunaida@upsi.edu.my
 • +015 4879 7869
 • PEMBANTU OPERASI
 • Amirulnizam Kahar
 • amirulnizam@upsi.edu.my
 • +015 4879 7969

Unit

 • TIMBALAN PENGARAH
 • Profesor Madya Dr Norjan Yusof
 • norjan@fsmt.upsi.edu.my
 • +015 4879 7857
 • PENYELARAS PEMANTAUAN PENYELIDIKAN
 • Dr Norlaile Salleh Hudin
 • norlaile@fpe.upsi.edu.my
 • +015 4879 7858
 • PENYELARAS ETIKA PENYELIDIKAN
 • PENOLONG PENDAFTAR KANAN
 • Maridatul Akmar Lop Mokhtar
 • maridatul@upsi.edu.my
 • +015 4879 7859
 • PEMBANTU TADBIR KANAN
 • Fazliaton Hassan
 • fazliaton@upsi.edu.my
 • +015 4879 7868
 • PEMBANTU TADBIR
 • Siti Fatimah Yahaya
 • sitifatimah@upsi.edu.my
 • +015 4879 7867
 • SPKU 19
 • FarahAthirah Binti Mustaffa
 • farahathirah@upsi.edu.my
 • +015 4879 7866
 • PEMBANTU TADBIR
 • Nur Hana Salsabila Termizi
 • nurhana@upsi.edu.my
 • +015 4879 7925

Unit

 • TIMBALAN PENGARAH
 • Profesor Madya Dr Ahmad Jazimin Jusoh
 • jazimin@fppm.upsi.edu.my
 • +015 4879 7923
 • PENYELARAS PERUNDINGAN
 • Profesor Madya Dr Mazlini Adnan
 • mazlini@fsmt.upsi.edu.my
 • +015 4879 7922
 • PENYELARAS INOVASI & KOMERSIL
 • Dr Laili Farhana Md Ibharim
 • laili@fskik.upsi.edu.my
 • +015 4879 7924
 • PENYELARAS RISE@UPSI
 • PENOLONG PENDAFTAR KANAN
 • Mohaieda Mat Hussin
 • mohaieda@upsi.edu.my
 • +015 4879 7929
 • PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN
 • Suhaila Sulaiman
 • su@upsi.edu.my
 • +015 4879 7927
 • PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
 • Ismail Othman
 • ismail_othman@upsi.edu.my
 • +015 4879 7865
 • SPKU 19
 • Nor Puteri Hidayah binti Salleh
 • puteri061197@gmail.com
 • +015 4879 7863

Unit

 • TIMBALAN PENGARAH
 • Profesor Madya Dr. Arman Shah Abdullah
 • armanshah@fptv.upsi.edu.my
 • +015 4879 7858
 • PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN
 • Ahmad Dzohir Ariffin/Maarof
 • ahmaddzohir@upsi.edu.my
 • +015 4879 7862
 • PENOLONG PENDAFTAR
 • Nurul Ain Sahar
 • ain.sahar@upsi.edu.my
 • +015 4879 7853
 • PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • Zuraida binti Mahmood
 • zuraida@upsi.edu.my
 • +015 4879 7861
 • PEMBANTU TADBIR KANAN
 • Jamilah Abd Rahman
 • jamilah@upsi.edu.my
 • +015 4879 7860
 • PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • PEREKA GRAFIK KANAN (KUP)
 • Ahmad Faizal Abdul Shukor
 • f.iskandar@upsi.edu.my
 • +015 4879 7864