STAF DIREKTORI

Unit Tadbir Urus & Kewangan

Unit Pengurusan Penyelidikan

SITI FAUZIAH

Unit Perundingan, Pengkomersialan & Inovasi

Unit Data & Perancangan Strategik

Carta Organisasi